Tác phẩm 'N.A.M'  đạt giải Nhất cuộc thi Designed by Vietnam 2021

Tối ngày 3/12, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS), Ashui, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã tổ chức lễ bế mạc Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2021 và trao giải cuộc thi Designed by Vietnam 2021 với chủ đề “Đánh thức truyền thống”.(đọc thêm)