Sức hút du lịch biển, đảo

Thời gian qua, du lịch từ biển, đảo đã góp phần giúp ngành du lịch nước ta khởi sắc, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút du khách cả trong nước lẫn quốc tế. Theo các chuyên gia, hiện nay du lịch biển, đảo còn nhiều tiềm năng để phát triển. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đã xác định: Du lịch biển, đảo là một trong bốn dòng sản phẩm chính của du lịch Việt Nam.(đọc thêm)