Sợ đến viện, người Ấn Độ tới trang trại cam nằm gốc cây để chữa COVID-19

Do ngại đến bệnh viện, nhiều người dân ở vùng nông thôn của huyện Agar-Malwa, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã đến trang trại trồng cam để trị bệnh COVID-19. (đọc thêm)