Singapore sáng chế máy phát hiện COVID-19 trong hơi thở sau 60 giây

Công ty Singapore Breathonix cho biết kết quả thử nghiệm thiết bị mới đạt độ chính xác hơn 90% trong một thử nghiệm lâm sàng trên 180 người. (đọc thêm)