Sạt lở tại Phước Sơn, Quảng Nam: Lực lượng cứu nạn nỗ lực tiếp cận hiện trường

Do lũ quét và sạt lở nên hiện tại đường dẫn vào hiện trường vụ sạt lở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) gặp rất nhiều khó khăn. (đọc thêm)