Sáng 19/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Sáng 19/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.(đọc thêm)