Sáng 18/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Sáng 18/9/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. (đọc thêm)