Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Hầu hết các tuyến đường, phố Hà Nội đều đã được trang trí, rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, chào đón sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng lớn nhất đất nước sắp diễn ra: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (đọc thêm)