Ruộng bậc thang - bức tranh nghệ thuật nơi vùng núi Sơn La

Ruộng bậc thang là nét đặc trưng của đồng bào dân tộc sinh sống tại vùng núi phía Bắc. (đọc thêm)