Robot đi siêu thị hộ - Cứu tinh của những người cách ly vì COVID-19

Việc giao hàng tại một số siêu thị ở Anh không chỉ đạt tiêu chuẩn "không tiếp xúc" dể phòng, tránh dịch COVID-19 mà còn do một con robot đảm nhiệm.(đọc thêm)