Rắn rỏi thanh niên TP Hồ Chí Minh ngày lên đường nhập ngũ

Trên 4.600 thanh niên TP Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ, trong đó 3.802 thực hiện nghĩa vụ Quân sự, hơn 800 thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.(đọc thêm)