Ra mắt robot khổng lồ mô phỏng nhân vật hoạt hình Nhật Bản

Một robot cao 18 mét, nặng 24 tấn mô phỏng nhân vật hoạt hình nổi tiếng Gundam đã ra mắt và trình diễn kỹ năng tại Nhật Bản.(đọc thêm)