Quy trình thử nghiệm nhà máy điện rác 7.000 tỷ đồng của Hà Nội

Nhà máy điện rác Sóc Sơn đang trong giai đoạn đưa rác vào lò để hiệu chỉnh kỹ thuật; chiều cao mỗi bể là 40 m, có thể tiếp nhận rác toàn TP Hà Nội trong vòng 15 ngày.(đọc thêm)