Quý I/2023, cả nước có gần 34.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Quý I/2023, cả nước có 33.905 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 310.300 tỷ đồng.(đọc thêm)