Quy định chưa chặt chẽ, gây bất lợi cho người dân tới Quảng Ninh

Một số quy định liên quan đến kiểm soát dịch bệnh COVID-19 chưa chặt chẽ đang gây bất lợi cho người dân tới Quảng Ninh. Nhiều người dân Hải Phòng làm thủ tục khai báo y tế để vào tỉnh Quảng Ninh tại Trạm kiểm soát dịch COVID-19 ở cầu Bạch Đằng đã buộc phải quay lại vì thuộc diện nằm trong vùng dịch COVID-19 của Hải Phòng. (đọc thêm)