Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện kho thuốc đặc trị không có hoá đơn, chứng từ

Ngày 11/8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã kiểm tra, phát hiện một kho thuốc không có hoá đơn, chứng từ.(đọc thêm)