Quán café đặc biệt giữa Thủ đô

Tại Hà Nội có một quán café vô cùng đặc biệt có tên là Mơ phố. Gọi là Mơ phố bởi đó là giấc mơ cho trẻ nhỏ vùng cao được sống ấm no và được cắp sách tới trường. Những người sáng lập không gian này đã làm gì để giấc mơ đó thành hiện thực?(đọc thêm)