Quả bom còn nguyên ngòi nổ được di dời thành công khỏi phố Cửa Bắc

Quả bom nặng 340kg, còn nguyên 2 ngòi nổ, mức độ nguy hiểm lớn, đã được di dời thành công trong đêm 29/11.(đọc thêm)