Phương tiện bay khiến ai cũng có thể trở thành phi công

Công ty khởi nghiệp Thụy Điển Jetson đã phát triển loại phương tiện bay cá nhân mà tất cả mọi người đều có thể điều khiển.(đọc thêm)