Phun khử khuẩn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh

Chiều 6/5, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.(đọc thêm)