Phú Thọ: Vỡ đập thủy lợi có sức chứa 600.000 m3

Đập thủy lợi Đầm Thìn, xã Cấp Dân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, bị vỡ khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, hàng chục ha lúa, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.(đọc thêm)