Phụ huynh đội nắng chờ con thi môn cuối chiều 10/8

Do thời gian thi môn cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT chiều 10/8 chỉ diễn ra trong 60 phút, nên nhiều phụ huynh đã "đội nắng" chờ con bên ngoài các điểm thi. (đọc thêm)