Phòng khách sạn kỳ lạ không tường, không trần ở Thụy Sĩ

Hàng ngàn người sẵn sàng chi trả vài trăm euro cho một đêm không ngủ trong phòng khách sạn "ngàn sao" Null Stern Hotel không trần nhà, không tường che ở vùng nông thôn Thụy Sĩ. (đọc thêm)