Phát hiện 95 thiên thể mới gần hệ Mặt Trời

Một nhóm các nhà khoa học công dân trên thế giới đã phát hiện tổng cộng 95 thiên thể mới được gọi chung “thế giới mát mẻ”, hay tên chính thức là sao lùn nâu, gần hệ Mặt Trời.(đọc thêm)