Ông Nguyễn Thanh Long giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ này.(đọc thêm)