Nước sông mùa lũ ngả 2 màu nêu bật tầm quan trọng bảo vệ rừng

Người dân tại làng Tianba tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) vừa qua chứng kiến hiện tượng nước sông chảy qua làng chia làm hai màu rõ rệt: một bên xanh trong còn một bên thì đục ngầu bùn cát.(đọc thêm)