Nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chọn 2 công dân mới vào nhóm phi hành gia tham gia huấn luyện tại NASA tới đây. Trong đó, có 1 phụ nữ, cô là nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab.(đọc thêm)