Nỗi lo rác thải nhựa trong thời dịch COVID-19

Thiết bị bảo hộ cá nhân và khẩu trang đang đặt ra thách thức cho môi trường khi chúng thường chỉ được sử dụng một lần và nhanh chóng trở thành rác thải trôi ra các sông và đại dương.(đọc thêm)