Nỗ lực đưa hàng cứu trợ đến với đồng bào vùng lũ Quảng Bình

Trong thời điểm trải qua đợt lũ kỷ lục, nhiều tổ chức, cá nhân đang nỗ lực đưa những gói hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ Quảng Bình. Những mặt hàng thiết yếu như mỳ tôm, lương khô, nước uống đã được đưa đến tận tay, làm ấm lòng người dân vùng lũ.(đọc thêm)