Nỗ lực biến hoang mạc thành rừng xanh

Ngày 21/3 Ngày Quốc tế về rừng với chủ đề “Khôi phục rừng, con đường dẫn đến khôi phục kinh tế và hạnh phúc.” Câu chuyện về một doanh nhân Mỹ dành 50 năm cuộc đời và cả gia sản của mình để biến những hoang mạc tại Texas thành rừng, là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.(đọc thêm)