Những tác động của đại dịch COVID-19 với thế giới

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID -19) lan rộng đã tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên toàn cầu.(đọc thêm)