Những chiến sỹ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch

Cuộc chiến chống COVID-19 ngày càng cam go khi Yên Bái xuất hiện những ca mắc đầu tiên. Các chiến sỹ áo trắng nơi đây đã nỗ lực, không ngại khó khăn, gian khổ, luôn vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch để bảo vệ sức khỏe nhân dân.(đọc thêm)