Nhiều lao động nhiễm độc thiếc vượt ngưỡng hàng chục lần

Lần đầu tiên Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai đã xác định gần 10 người bị nhiễm độc thiếc rất nặng, vượt ngưỡng cho phép tới hơn 50 lần, thậm chí có người đã tử vong. Tất cả những người này đều làm việc tại tổ nghiền phế liệu làm mành của công ty trách nhiệm Hữu hạn Quảng Phong - Việt Nam, thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. (đọc thêm)