Nhiều kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2015-2020

Thông qua việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục góp phần đưa các chính sách an sinh xã hội vào đời sống, đạt được nhiều kết quả tích cực. (đọc thêm)