Nhiều di tích lịch sử ở phố cổ Hà Nội bị xâm hại

Tình trạng di tích lịch sử bị xâm lấn, chiếm dụng mở hàng quán kinh doanh, buôn bán... đang gây mất mỹ quan đô thị và khiến người dân Thủ đô không khỏi bức xúc.(đọc thêm)