Nhân viên bảo vệ cứu bé trai khỏi thang cuốn ở Trung Quốc

Một nhân viên bảo vệ đã nhảy qua lan can, cứu đứa trẻ mới biết đi sắp ngã khỏi thang cuốn ở nhà ga xe lửa của tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.(đọc thêm)