Người từng có mặt ở Đà Nẵng từ 1 - 29/7 cần phải làm gì?

Bộ Y tế đề nghị các cá nhân từng có mặt ở Thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 - 29/7/2020 khẩn trương thực hiện một số biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19.(đọc thêm)