Người gốc Á học võ tự vệ đề phòng các cuộc tấn công tại Mỹ

Người dân cộng đồng gốc Á tại thành phố Garden Grove (bang California, Mỹ) đã được tham gia vào một buổi học võ tự vệ miễn phí trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào nhóm cộng đồng này ngày càng gia tăng.(đọc thêm)