Người dân tiếp tế cho người thân trong khu vực phong tỏa phường Chương Dương

Do việc phong tỏa phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra trong đêm (từ 0 giờ ngày 31/7), nên nhiều hộ dân không kịp chuẩn bị lương thực, thực phẩm, buộc người nhà phải mang đồ tiếp tế đến để chuẩn bị cho 14 ngày phong toả.(đọc thêm)