Người bán lan đột biến phải kê khai, nộp thuế

Để tránh thất thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã có văn bản thông báo, yêu cầu người buôn bán hoa lan đột biến phải kê khai, nộp thuế.(đọc thêm)