Nghiên cứu thí điểm đón khách có hộ chiếu vaccine

Sau phiên họp cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo “Nghiên cứu cho thí điểm sử dụng Hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh".(đọc thêm)