Ngày đầu thành phố Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để khống chế, kiểm soát dịch, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Vinh từ 0 giờ, ngày 19/6/2021. (đọc thêm)