Ngày đầu cấp đăng ký xe ở Công an cấp xã: Người dân phấn khởi vì thủ tục nhanh gọn

Sáng 21/5, Công an cấp xã, phường, thị trấn trên cả nước được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện); người dân phấn khởi vì quy trình làm thủ tục nhanh gọn, chỉ mất 20 phút...(đọc thêm)