Nga thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo

Gần đây Bộ Quốc phòng Nga đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM).(đọc thêm)