Nâng cao ý thức để giảm tai nạn giao thông đường sắt

Tai nạn đường sắt tại các điểm giao cắt, đường ngang tự mở là câu chuyện dai dẳng tồn tại từ năm này qua năm khác bởi hàng nghìn đường cắt ngang tự mở; trong khi hành vi xâm phạm an toàn hành lang đường sắt diễn ra thường xuyên, phổ biến, tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn thường trực.(đọc thêm)