Mỹ vượt 3 triệu ca mắc COVID-19

Thế giới hiện có hơn 11,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó Mỹ có hơn 3 triệu ca.(đọc thêm)