Muồng hoàng yến khoe sắc nơi phố núi Hòa Bình

Tháng 6 trên các con đường của thành phố Hòa Bình, đâu đâu cũng rực rỡ sắc vàng của hoa Muồng hoàng yến.(đọc thêm)