Mỗi tháng có hơn 20.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, quý I/2023, cả nước có gần 34.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 310.300 tỷ đồng, giảm 2% về số doanh nghiệp, giảm 34,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước(đọc thêm)