Mối quan hệ đặc biệt hiếm có Việt Nam - Lào

Mối quan hệ đặc biệt hiếm có Việt Nam - Lào đang được Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục vun đắp trên cơ sở vì mục tiêu chung của hai quốc gia, với tinh thần quốc tế trong sáng, đưa cách mạng hai nước từng bước vượt qua những thử thách, chông gai.(đọc thêm)