Mô hình 'doanh nghiệp an toàn với COVID-19' ở Bắc Giang

Mô hình 'doanh nghiệp an toàn với COVID-19' tức là doanh nghiệp phải có đủ 5 yếu tố an toàn: Công nhân an toàn, vận chuyển an toàn, lưu trú an toàn, bếp ăn an toàn và phân xưởng an toàn.(đọc thêm)